Dreamled-tuotteiden takuut

Dreamled panostaa tuotteiden korkeaan laatuun, mutta silloin tällöin tuote ei kestä koko takuuaikaa – mitä tällöin tulee tehdä?

Tuotevian paikallistaminen saattaa joskus vaatia ammattilaisen apua – ota aina ensin yhteys meihin. Vika saattaa johtua esimerkiksi langattoman valonohjauksen katkeamisesta, pattereiden loppumisesta tai muusta helposti korjattavasta seikasta. Mikäli vian korjaaminen vaatii ammattilaisen käyntiä, tulee tästä sopia Dreamledin kanssa.

Miksi tuotteet vanhenevat?

Valaisimet ovat teknisiä laitteita, kuten kaikki muutkin sähköiset tuotteet. Niiden käyttöikä riippuu komponenttien laadun lisäksi käyttö- ja asennustavasta sekä käyttöolosuhteista.

Led-valaisimen käyttöikään ja valonlaatuun vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka hyvin tuote jäähtyy käytön aikana. Laadukkaassa valaisimessa sisälämpötila ei nouse käytön aikana kriittisen korkealle. Ylikuumentuessaan valoteho alkaa valaisimessa himmetä.

Led-nauhat kannattaa kiinnittää huolellisesti alumiiniseen valaisinprofiiliin, jolloin led-komponenttien tuottama johtuu profiilin kautta pois. Puutteellisesti kiinnitetyt led-nauhat eivät kuulu takuun piiriin.

Liitäntälaitteen mitoitus on yksi liitäntälaitteita rasittava komponentti. On pysyttävä valmistajan suosituksissa käytettävän tehon suhteen. Liitäntälaitteita myös rasittaa käyttöolosuhteet. Milloinkaan ei saa sisätiloihin suositeltua led-valaisinta asentaa ulkotilaan. Suomen olosuhteissa ulkokatos on talvella reilusti pakkasella ja kesällä erittäin kuuma. Ulkotiloissa liitäntälaite ja valaisin keräävät pakkaskeleillä kondensiokosteutta, joka voi vahingoittaa laitteita. Tilaan on asennettava erityisesti kyseiseen asennuspaikkaan soveltuvat liitäntälaitteet ja valaisimet. 

Yhteensopimattomien tuotteiden käyttäminen voi vahingossa rikkoa tai vahingoittaa valaisimen. Tällaista näkee erityisesti himmentimien kanssa. Led-valaisimet vaativat erityisen led-valaistuksen himmentämiseen tarkoitetun himmentimen. Kysy Dreamledistä yhteensopivia tuotteita. Milloinkaan led-valaisinta ei tule yrittää himmentää hehkulampun himmentimellä. Yhteensopimattomien tuotteiden käyttäminen katkaisee takuun. 

Led-valaisimissa on aina käytettävä niille valmistajan suosittelemaa ja oikein mitoitettua liitäntälaitetta. Liitäntälaitteiden (muuntajat) ympärille on jätettävä tuotekortin osoittama ilmatila. Ulkotiloihin ei saa asentaa sisätiloihin suunniteltua liitäntälaitetta. Ulkotiloissa liitäntälaite ja valaisin keräävät pakkaskeleillä kondensiokosteutta, joka voi vahingoittaa laitteita.

Yhteensopimattomien himmentimien käyttö voi rikkoa tai vahingoittaa valaisimen tai aiheuttaa häiritsevää vilkkumista. Led-valaisimet vaativat erityisen led-valaistuksen himmentämiseen tarkoitetun himmentimen.

Kysy Dreamlediltä tuotteiden yhteensopivuudesta. Yhteensopimattomien tuotteiden käyttäminen katkaisee takuun.

Dreamled takuun ehtoja yleisesti

 • Loppuasiakkaan tulee tarkastaa tuote ja ilmoittaa myyjälle toimituksen mahdollisista vioista ja puutteista. Mikäli takuuaikana tuote vaihdetaan tai korjataan, jatkuu vaihdetun tai korjatun tuotteen takuu alkuperäisen tuotteen takuuajan.
 • Takuutyö suoritetaan Dreamledin osoittamassa kohteessa kohtuullisen ajan kuluttua virheilmoituksesta. Mikäli takuutöissä vaihdetaan osia, alkuperäiset osat jäävät Dreamledin omaisuudeksi, mikäli Dreamled niin vaatii. Mikäli vika ei kuulu takuun piiriin, on Dreamledillä oikeus veloittaa asiakkaalta korjaus- ja asennustöistä koituneet kulut sekä matkakulut.
 • Takuu määräytyy valmistajan määrittämien takuuehtojen mukaisesti, joihin on suositeltavaa tutustua ennen tuotteen käyttöä. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan verkko-osoitteesta.
 • Takuu on voimassa ensimmäisestä ostopäivästä lukien
 • Dreamled myöntää Suomessa tuotteiden loppukäyttäjille alla kuvatun rajoitetun valmistajan takuun valmistamiensa tai valmistuttamiensa tuotteiden osalta.
 • Oikeus takuuseen edellyttää ostodokumentaation esittämistä.
 • Takuu säätelee Dreamledin vastuuta niistä virheistä, joita takuunalaisissa tuotteissa esiintyy sekä loppukäyttäjän oikeutta vedota tuotteissa esiintyviin virheisiin.
 • Dreamledin Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen muokkaamista varten päättää takuun ja myyjän vastuun, ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.


Takuu kattaa

 • Takuu kattaa pääasiassa valmistus- ja materiaaliviat.
 • Takuu koskee takuuaikana ilmeneviä valmistus- ja materiaalivirheitä.
 • Takuupalvelu on saatavilla ensisijaisesti tuotteen myyjän kautta ja toissijaisesti Dreamledin kautta, mikäli myyjän liiketoiminta on loppunut
 • Asiakkaan tulee esittää tosite tuotteen hankinnasta osto- ja tilaustietoineen sekä vian ja käyttöolosuhteiden yksilöinti.
 • Takuu edellyttää, että tuote on asennettu sähköasentajan toimesta, silloin kun lait ja määräykset niin vaativat; virhe on huomattu normaaleissa käyttöolosuhteissa; ohjeita on noudatettu asennuksessa, käytössä ja huollossa; huollossa ja korjauksessa on käytetty alkuperäisosia; omistaja tai tämän edustaja on takuuvaatimuksen välittäjä ja ilmoittaa viasta kohtuullisessa ajassa sen selviämisestä ja huolehtii tuotteesta sen korjaamiseen saakka.


Takuu ei kata

 • Takuu ei kata luonnollisen kulumisen aiheuttamia vikoja
 • Takuu ei kata käyttövirheitä
 • Takuu ei kata tilanteita, joissa tuote on virheellisesti tai ohjeiden vastaisesti asennettu tai huollettu tai käyttöön on otettu väärin mitoitettu tai käyttökohteeseen sopimaton tuote.
 • Takuu raukeaa, mikäli joku muu kuin Dreamledin valtuuttama osapuoli tekee tuotteeseen korjauksia tai muutoksia.
 • Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat muiden tuotteiden tai laitteiden yhteiskäytöstä takuunalaisten tuotteiden kanssa.
 • Dreamledin välittämiä kolmansien osapuolten tuotteita koskee kyseisen valmistajan takuu, joka saattaa poiketa näistä ehdoista.
 • Dreamled ei ole koskaan vastuussa tulojen menetyksistä tai muista välillisistä tai vaikeasti ennakoitavissa olevista kuluista. Dreamledin vastuu rajoittuu ainoastaan takuunalaisten tuotteiden ostohintaan.

Dreamled-tuotteiden takuut

Dreamled antaa omille tuotteilleen 2-5 vuoden takuun. Välitystuotteille annetaan valmistajan myöntämä takuu. 

Ready IP55 ja Ready IP21

Takuu 5 vuotta

Ecolight

Takuu 2 vuotta

Diamond

Takuu 2 vuotta

Natur

Takuu 3 vuotta

led-nauhat, johdot, liittimet

Takuu 2

vuotta

Pro Mini -sarjan kulmapistorasiat

Takuu 5 vuotta

Tridonic-liitäntälaitteet

Takuu 5 vuotta

Pro – sarjan kulmapistorasiat

Takuu 5 vuotta

Pro Power -sarjan monitoimipistorasiat

Takuu 5 vuotta

Lue lisää

Valaistus koskee jokaista henkilöä työssä ja vapaa-ajalla. Lue alta lisää.

Keittiön valaistus

Kylpyhuoneen valaistus

Asunnon yleisvalaistus

Julkitilavalaistus

Kiinnostuitko? Täytä  pikainen yhteydenottolomake – palaamme nopeasti asiaan.